Wartość katastralna nieruchomości

Wartość katastralna nieruchomości zwana jest również wartością fiskalną. Wartość katastralna nieruchomości jest to przybliżona wartość rynkowa, którą ustala się dla nieruchomości, które ze względu na przeznaczenie lub użytkowanie nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego.

Wartość katastralną ustala się dla całych nieruchomości oraz dla jej części o ile zostały one wyodrębnione, jako przedmioty opodatkowania w przepisach o podatku od nieruchomości.

Wartość katastralną wartości gruntowej stanowi wartość katastralna gruntu oraz wartość katastralna jego części składowych.

Wartość katastralną ustala się na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych dla danego typu nieruchomości danej gminy. Jeżeli te nieruchomości były przedmiotem obrotu rynkowego, wartość katastralną ocenia się na podstawie cen transakcyjnych tych nieruchomości, przy czym wartość katastralna powinna uwzględniać wszystkie różnice, występujące między nieruchomościami, a w przypadku braku dostatecznej ilości transakcji ocenia się ją na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości gmin sąsiadujących. Jeżeli dana nieruchomość położona jest nie tylko na obszarze jednej gminy wówczas wartość katastralną nieruchomości ustala się oddzielnie dla każdej jej części.

Wszystkie czynności szacowania nieruchomości a także przygotowanie potrzebnych dokumentów wykonuje rzeczoznawca majątkowy.

Podstawą do ustalenia wartości katastralnej nieruchomości są wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego mapy i tabele taksacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *