Część składowa rzeczy

Za część składową rzeczy uznaje się wszystko to, co nie może być odłączone od rzeczy bez jej uszkodzenia bądź znaczącej zmiany całości tej rzeczy lub zmiany przedmiotu, który ma być odłączony.

Część składowa, aż do momentu zgodnego z prawodawstwem wyodrębnienia, nie może być uznawana za odrębny przedmiot czynności prawnej i praw, co oznacza, że np. budynek wybudowany na nieruchomości gruntowej staje się częścią tej nieruchomości, chyba że na podstawie odrębnych przepisów sam zostanie uznany za odrębną nieruchomość budynkową. Czytaj dalej Część składowa rzeczy

Wartość odtworzeniowa nieruchomości

Wartość odtworzeniową nieruchomości określa się dla nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości z innymi częściami odtworzeniowymi, które ze względu na przeznaczenie lub użytkowanie nie mogą występować na rynku. Może ona również dotyczyć określenia wartości odrębnych odtwarzalnych części składowych gruntu. Czytaj dalej Wartość odtworzeniowa nieruchomości